Twój doradca: Sylwia Szczepaniak kom. +48 604 943 658, tel. +48 22 480-85-08|sylwia.szczepaniak@rezerwacjaszkolen.pl

Wyjazd szkoleniowy czy podróż służbowa- kiedy należy się dieta?

Czy do podróży służbowej należy zaliczyć wyjazd szkoleniowy? Czy jeżeli wysyłamy pracownika na kilkudniowy wyjazd konferencyjno-szkoleniowy musi on wypisać delegację i trzeba mu naliczyć diety? Czy długość wyjazdu też ma jakiekolwiek znaczenie?
Wyjazdy na szkolenia czy konferencje z reguły odbywają się z inicjatywy pracodawcy. Nie jest to podróż służbowa i pracodawca nie ma obowiązku wypisywać delegacji i wypłacać diet. Biorąc pod uwagę, że taki wyjazd podnosi kwalifikacje pracownika, pracodawca może przyznać im świadczenia związane z wyjazdem i zastosować zasady rozliczania podróży służbowych. W przypadku, gdy pracownik udaje się na wyjazd służbowy, podczas którego będzie wykonywał pracę np. jako organizator, należy to traktować jako podróż służbową. To czy wyjazd pracownika będzie trwał jeden dzień czy tydzień, w tym przypadku nie ma najmniejszego znaczenia.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 Kodeksu pracy). W wyroku z 30 maja 2001 r. (I PKN 424/00, OSNP 2003/7/172) Sąd Najwyższy wskazał, że:

(…) podróżą służbową jest wykonywanie zadania służbowego określonego przez pracodawcę poza miejscowością w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika – w kraju lub za granicą.
O tym, czy dany wyjazd jest podróżą służbowa, czy tylko wyjazdem szkoleniowym, decydują wykonywane podczas tego wyjazdu zadania służbowe, gdzie nie każde powierzone zadanie musi mieć związek z pracą. Reasumując, podczas delegacji służbowej pracownik wykonuje swoją pracę, z tą różnicą, że znajduje się ona poza stałym miejscem pracy.

Wyjazd służbowy różni się od wyjazdu szkoleniowo-konferencyjnego tym, że nie podnosi on kwalifikacji zawodowych pracownika. Wyjazd szkoleniowo-konferencyjny organizowany jest z inicjatywy i za zgodą pracodawcy, natomiast podróż służbowa to wykonanie polecenia pracodawcy. Organizacja wyjazdu szkoleniowo-konferencyjnego nie musi się wiązać z koniecznością wystawiania pracownikom poleceń wyjazdu służbowego (delegacji) ani z wypłatą należności z tytułu podróży służbowych.

/mojafirma.infor.pl/

2018-03-15T08:30:59+00:00 Marzec 14th, 2018|wyjazdy szkoleniowe|0 Comments

Leave A Comment