Twój doradca: Sylwia Szczepaniak kom. +48 604 943 658, tel. +48 22 480-85-08|sylwia.szczepaniak@rezerwacjaszkolen.pl

Szkolenia pracowników jako inwestycja

Od zawsze wiadomo, że szkolenia dla pracowników to najkorzystniejsza lokata kapitału. Czasami jest tak, że szkolenia nie przynoszą zamierzonych efektów, zatem co robić, by szkolenie było dopasowane do biznesowych potrzeb organizacji?

1. Zacznij od analizy potrzeb i twórz plany szkoleniowe. Z reguły każdy manager doskonale wie o lukach w kompetencji podwładnych. Na tej wiedzy opiera się cały plan szkoleń. W branży biznesowej to co jest pożądane dziś, niekoniecznie będzie pożądane jutro, dlatego plan szkoleniowy pracowników powinien być oparty na celach biznesowych całej firmy oraz jednostki organizacyjnej, którą dany manager zarządza. Dzięki tej metodzie zachowana zostaje spójność programu rozwojowego pracowników z dynamicznymi potrzebami biznesu, a poniesione koszty są inwestycją na przyszłość. Aby mieć wszystko pod kontrolą warto posłużyć się programem komputerowym umożliwiającym:
– Przegląd kompetencji pracownika w stosunku do oczekiwań na stanowisku;
– Automatyzację planowania okresowych szkoleń związanych z aktualizacją uprawnień;
– Weryfikację celów taktycznych jednostki oraz celów operacyjnych pracowników;
– Wgląd w realizowane i planowane szkolenia podwładnych;
– Planowanie szkoleń w kontekście przydzielonego budżetu.

2. Najpierw analiza potrzeb, później budowa programu rozwojowego. Pamiętaj, że program rozwojowy to cykl powiązanych działań prowadzących do realizacji celu biznesowego a nie doraźne szkolenie które stanowi nagrodę dla pracownika. Może to być szkolenie, mentoring czy couching. Wymienione metody niestety wiążą się z kosztami za szkolenie, za zakwaterowanie czy podróż. Na szczęście są tańsze alternatywy, to np: biblioteki wiedzy korzystające z aplikacji wiki, portale firmowe umożliwiające dzielenie się wiedzą pod okiem wewnętrznych ekspertów, video wykłady lub wykłady oferowane przez globalne akademie, udostępniające darmowe materiały w sieci. Budując własny program rozwojowy, warto urozmaicić źródła i metody szkoleń. Nie będzie to postrzegane przez pracowników jako nudny obowiązek.

Szkolenia pracowników.

3. Skrupulatnie realizuj program rozwojowy. Przygotuj materiały, dopasuj metody nauczania do odbiorców. Podczas szkoleń stwórz przyjazne środowisko wpierające uczenie się, które zachęci pracowników do współudziału w edukacji. Po szkoleniach udostępnij materiały umożliwiające samokształcenie. Pomysł nad założeniem fora dyskusyjnego, gdzie można wymienić wiedzę w kontekście omawianych zagadnień. Proste nowoczesne platformy szkoleniowe pomagają pracownikom szybko przyswoić wiedzę i podążać za zmianami.

4. Oceniaj efektywność szkoleń, by sprawdzić,czy obrany kierunek jest prawidłowy, czy coś trzeb a zmienić.
– Bezpośrednio po szkoleniu zapytaj uczestników o odczucia;
– Zbadaj, czy zdobyta wiedza jest wykorzystywana w codziennej pracy;
-Zbadaj zasadność programu szkoleniowego, jako inwestycji.

Obecnie firmy muszą cały czas dostosowywać się do zmian w środowisku biznesowym. Powstające programy rozwojowe są inwestycją dla przedsiębiorstw, którą chcą być konkurencyjne na rynku.

Katarzyna Jaśniewicz
infor.pl

2018-06-29T15:29:52+00:00 Czerwiec 29th, 2018|kursy zawodowe|0 Comments

Leave A Comment